Fisk från akvakultur utgör ett hållbart svar på den ökade efterfrågan på fisk från hela världen. Noordzee Internationaal B.V. har ett omfattande utbud av fiskprodukter från aquakultur.

Vi känner våra leverantörer personligen och har daglig kontakt med odlarna i ursprungsländerna. Noordzee International erbjuder fiskprodukter av hög kvalitet och vi arbetar i enlighet med GLOBALG.A.Ps standarder, den viktigaste referensen för certifiering inom akvakultur och jordbruk på världsmarknaden.

Endast den bästa fisken är god nog. Vill ni läsa mer om våra fiskprodukter från akvakulturer: Gå till fliken Akvakultur på vår Produktsida.

Sea Bream fillets

 image 49

 
Sea Bream

image 8

 
Sea Bass fillets

 image 46

 
Sea Bass

 image 6